HỘI DOANH NHÂN TRẺ BÌNH DƯƠNG

KẾT NỐI SỨC MẠNH - DỰNG THÀNH TƯƠNG LAI

Tại Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương, chúng tôi không chỉ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Mà còn cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thế hệ mới, đóng góp sức lực vào sự phát triển không ngừng nghỉ của tỉnh Bình Dương.

VỀ CHÚNG TÔI

LIÊN KẾT BỀN CHẶT -
NÂNG ĐỠ BƯỚC TIẾN

Hoạt động với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Bứt phá”. Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương đã và đang khẳng định vai trò gắn kết, tập hợp sức mạnh của giới doanh nhân trẻ trong việc phát triển doanh nghiệp,. đến sự thành đạt của Hội viên cũng như đóng góp sức lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương ngày càng vững tiến vươn xa.

Hội doanh nhân trẻ Bình Dương

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

DẤU ẤN HÀNH TRÌNH TỪ NĂM 1999

Bình Dương được biết đến như là một hiện tượng của thế kỷ XX, khi từ một tỉnh lẻ vươn mình bứt phá trở thành một biểu tượng của sự phát triển kinh tế. Sở hữu sự năng động và linh hoạt trong việc xây dựng các chương trình thúc đẩy kinh tế, Bình Dương đã thành công trong việc tạo nhiều cơ hội cho các doanh nhân trẻ được phát huy năng lực và chứng tỏ bản thân.

Thế giới luôn thay đổi không ngừng, bắt buộc con người cũng phải nâng cao trình độ để theo kịp xu thế hội nhập và tận dụng tốt cơ hội vượt qua thách thức để cạnh tranh. Các doanh nhân trẻ có nhiều năng lượng, niềm tin, ý chí, mạnh dạn nhưng cũng gặp rất nhiều bất lợi do không có nhiều kinh nghiệm quản trị, quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, cần có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển, rất cần một tổ chức như hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để thực hiện sự liên kết này. Và sự thành lập của Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương chính là một điều tất yếu phải làm để giúp các doanh nhân trẻ có thể phát huy thêm sức mạnh vốn có của mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - HỘI NHẬP - BỨT PHÁ

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương hoạt động trên tinh thần đoàn kết, tạo lập một mạng lưới chặt chẽ để hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Từ đó tạo nền tảng vững chắc cho hội viên cũ và nâng đỡ hội viên mới cùng nhau phát triển và thành công.

Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính

Hiệp thương, tự nguyện, dân chủ và nhất quán

Đoàn kết, tương trợ và hợp tác

Tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước

hoạt động xã hội, thiện nguyện cho cộng đồng

Năng động, Đổi mới, Sáng tạo và cầu thị

MỤC ĐÍCH

XÂY DỰNG VỮNG VÀNG - PHẤN ĐẤU VẺ VANG

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương hoạt động với mục đích đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ Việt Nam đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chúng tôi không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc hay tôn giáo, cùng nhau phấn đấu vì sự phát triển doanh nghiệp, sự thành đạt của Hội viên. Góp phần xây dựng, phát triển lực lượng doanh nhân Bình Dương cũng như nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội doanh nhân trẻ Bình Dương
Hội doanh nhân trẻ Bình Dương

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

TỰ NGUYỆN - DÂN CHỦ - TRÁCH NHIỆM

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương hoạt động dựa trên các nguyên tắc đề cao tinh thần tự nguyện, dân chủ, trách nhiệm theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội.

  • Tự nguyện, tự quản
  • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch
  • Tự đảm bảo kinh phí hoạt động
  • Không vì mục đích lợi nhuận
  • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

TỰ NGUYỆN - DÂN CHỦ - TRÁCH NHIỆM

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương hoạt động dựa trên các nguyên tắc đề cao tinh thần tự nguyện, dân chủ, trách nhiệm theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội.

Tự nguyện, tự quản

Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch

Tự đảm bảo kinh phí hoạt động

Không vì mục đích lợi nhuận

Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội

Lĩnh vực

ĐA NGÀNH NGHỀ - ĐA LĨNH VỰC

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương hoạt động đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực như: kinh doanh, dịch vụ, thương mại, ngân hàng, sản xuất (gỗ, giày da, may mặc, đá quý,...)

Hội doanh nhân trẻ Bình Dương

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Gắn kết doanh nhân với doanh nhân, với chính quyền và với cộng đồng

Hội doanh nhân trẻ Bình Dương

Phát triển kinh tế

Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Mở rộng quan hệ hợp tác

Tạo môi trường chung để thực hiện các chương trình mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các Hội viên và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Nâng cao năng lực

Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ Hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp

Trao đổi kinh nghiệm

Hợp tác với nhau để tiêu thụ sản phẩm của nhau và trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư

Giúp Hội viên tìm kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp.

Hoạt động cộng đồng

Thực hiện các hoạt động “Doanh nhân với cộng đồng” như: Công tác xã hội, từ thiện, chương trình quỹ tài năng trẻ, chương trình quyên góp ủng hộ thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó khăn,...