author Image

Thăm Doanh nghiệp Hội viên – gặp gỡ lãnh đạo và ra mắt BCH Chi Hội Doanh nhân trẻ Thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2019 – 2022