Thông tin hội viên

92
 • Họ và tên: PHAN THANH NHÃ
 • Giới tính: Nam
 • Chức vụ: Phó trưởng phòng giao dịch
 • Công ty: Ngân hàng Vietcombank – Phòng giao dịch Nguyễn Trãi

Chi tiết Doanh nghiệp

92-1
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Website:
 • Email: nhapv.nbd@vietcombank.com.vn
 • Điện thoại: 6503990002
 • Fax: 6503990004
 • Địa chỉ: Đường ĐT743, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, BD
 • Ngày thành lập: 21/11/2013