PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

Thông tin hội viên

9
 • Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
 • Giới tính: Nữ
 • Chức vụ: Phó Giám Đốc
 • Công ty: Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành

Chi tiết Doanh nghiệp

9-1
 • Ngành nghề: Sản xuất bao bì giấy carton
 • Website: https://www.baobivinhthanh.com/
 • Email: baobivinhthanh@gmail.com
 • Điện thoại: 0274.3.658.761
 • Fax: 0274.3.658.406
 • Địa chỉ: 104, tổ 3, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Ngày thành lập: 18/1/2001