NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Thông tin hội viên

22
  • Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
  • Giới tính: Nữ
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Công ty: Công ty TNHH MTV Gốm Sứ Đại Hồng Phát

Chi tiết Doanh nghiệp

22-1