NGUYỄN THỊ HOÀI

Thông tin hội viên

4
  • Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI
  • Giới tính: Nữ
  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Công ty: Công ty Cổ phần Đào tạo Tư vấn PDCA Miền Đông

Chi tiết Doanh nghiệp

4.4
  • Ngành nghề: Đào tạo, giáo dục
  • Website: https://pdca.vn/
  • Email: pdcamiendong@gmail.com
  • Điện thoại: 0967 269579
  • Địa chỉ: Số 106, đường D1, KDC Phú Hòa, TP. TDM, Bình Dương
  • Ngày thành lập: 14/8/2023