NGUYỄN TẤN DUY

Thông tin hội viên

duy
  • Họ và tên: NGUYỄN TẤN DUY
  • Giới tính: Nam
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Công ty: TTGDNN Quản trị công nghệ Bình Dương; Trưởng cơ sở Bình Dương – Trường Cao đẳng nghề TP.HCM

Chi tiết Doanh nghiệp

3.3
  • Ngành nghề: Giáo Dục Đào Tạo và Dạy Nghề
  • Website: qtktcn.edu.vn
  • Email: truongcd.hcm@gmail.com
  • Điện thoại: 6502466199
  • Địa chỉ: 502, Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Tp. HCM
  • Ngày thành lập: 22/11/2012