LÊ HỒNG QUÂN

Thông tin hội viên

13
 • Họ và tên: LÊ HỒNG QUÂN
 • Giới tính: Nam
 • Chức vụ: Giám Đốc
 • Công ty: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đông Á

Chi tiết Doanh nghiệp

13-1
 • Ngành nghề: Xây dựng công trình các loại, mua bán VLXD, lắp đặt hệ thống PPCC, buôn bán đồ dùng khác cho gia đình
 • Website: 0
 • Email: Lehongquan.ctm@gmail.com
 • Điện thoại: 0274 366 089
 • Fax: 0
 • Địa chỉ: 137 Trần Phú, Chánh nghĩa, TDM, BD
 • Ngày thành lập: 1/4/2015