HOÀNG THỊ THÚY

Thông tin hội viên

42
 • Họ và tên: HOÀNG THỊ THÚY
 • Giới tính: Nữ
 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Công ty: Công ty TNHH Ngoại ngữ Summer

Chi tiết Doanh nghiệp

42-1
 • Ngành nghề: Giáo dục
 • Website: 0
 • Email: hoangthuy290992@gmail.com
 • Điện thoại: 0356135 505
 • Fax: 0
 • Địa chỉ: 7/9 Thủ Khoa Huân, Thuận Gia, Thuận An, Bình Dương
 • Ngày thành lập: 5/3/2023