HÀNG PHỐI QUYÊN

Thông tin hội viên

21
  • Họ và tên: HÀNG PHỐI QUYÊN
  • Giới tính: Nữ
  • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
  • Công ty:Cty CP Việt Hương

Chi tiết Doanh nghiệp

21-1
  • Ngành nghề: Đầu tư Khu công nghiệp. Xây dựng, dệt nhuộm, may mặc.
  • Website: viethuongip.com
  • Email: quyenhp@viethuongip.com
  • Điện thoại: 3755 980
  • Fax: 3754 989 Địa chỉ: Km 11, ĐL Bình Dương, Thuận An, BD