Dương Công Đức

Thông tin hội viên

Dương Công Đức
 • Họ và tên: DƯƠNG CÔNG ĐỨC
 • Giới tính: Nam
 • Chức vụ: Giám Đốc
 • Công ty: Công ty CP Xây dựng VIETCOTEK

Chi tiết Doanh nghiệp

112-1
 • Ngành nghề: Tổng thầu hệ thống Cơ Điện, PCCC
 • Website: vietphone.com.vn
 • Email: duc-dc@vietphone.com.vn
 • Điện thoại: 0838.241.194 6503.859.721
 • Fax: 0838.295.463 6503.859.731
 • Địa chỉ: 417, ĐL Bình Dương, TP.TDM.BD
 • Ngày thành lập: 30/11/2001