BIỆN TẤN DŨNG

Thông tin hội viên

71
 • Họ và tên: BIỆN TẤN DŨNG
 • Giới tính: Nam
 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Sự Kiện Thể thao Sông Bé

Chi tiết Doanh nghiệp

71-1
 • Ngành nghề: Điều hành Tour du lịch, cho thuê xe,
  tổ chức sự kiện, DV Quảng cáo TM, Vận tải hành khách đường bộ
 • Website: songbetourist.vn
 • Email: dungbien@songbetourist.vn
 • Điện thoại: 6503936639
 • Fax: 6503856554
 • Địa chỉ: 70 Đường Phú Lợi, Phú Hòa, TP.TDM, BD
 • Ngày thành lập: 1/7/2013