Chi hội

giới thiệu chi hội

Danh sách các Chi Hội thuộc Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương.

Danh sách chi hội

Chi hội thủ dầu một

- Chủ tịch Chi hội: Anh Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Địa Ốc An Thịnh Phát
- Thư ký: Nguyễn Thị Bình Minh - 0969403259
- Số lượng Hội viên: 57

Chi hội thuận an

- Chủ tịch Chi Hội: Anh Nguyễn Chí Toàn - Giám đốc Marketing Công ty Liên Doanh TNHH Việt Nam - Singapore
- Thư ký: Lê Thị Trang - 0929090570
- Số lượng Hội viên: 27

Chi hội Dĩ an

- Chủ tịch Chi hội: Anh Lê Văn Hoàng - Tổng Giám Đốc CTY CP Green Speed
- Thư ký: Chị Uyên - 0915 57 51 50
- Số lượng hội viên: 60

Chi hội tân uyên

- Chủ tịch Chi hội: Phạm Thị Hồng Nhung - P. Giám đốc Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành
- Thư Ký : 0908112078 - Chị Đào (CVP)
- Số lượng hội viên: 30

Chi hội dầu tiếng

- Chủ tịch Chi hội: Anh Nguyễn Ngọc Anh
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Địa Ốc An Thịnh Phát
- Thư ký: Anh Nguyễn Bửu Thịnh - 0917.701.333
- Số lượng Hội viên: 7

Chi hội phú giáo

- Chủ tịch Chi hội: Anh Phạm Văn Điệp - Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tuấn Điệp
- Thư ký: Nguyễn Thị Linh Nga - 0349401670
- Số lượng Hội viên: 18