author Image

Từ một công nhân trở thành top 100 doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc